กิจกรรมรดน้ำดำหัวกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานและคณะกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รวมตัวกันเดินทางไปที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดกิกกรรมพบปะ และประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนมูลนิธิฯ พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2561 ครอบครัวมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา รดน้ำดำหัวกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาสายจังหวัดขอนแก่น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป