ขอเชิญร่วมบริจาคอิฐตัวหนอนเพื่อปรับปรุงโดมกิจกรรมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคอิฐตัวหนอน เพื่อพัฒนาโดมกิจกรรมของ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา (ป่าโคกหินลาด) บ.ศรีวิลัย ต.หนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

โดมกิจกรรมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นพื้นที่สาธารณะที่นิสิต นักศึกษา นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนรอบป่าชุมชนโคกหินลาด ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมมาต่อเนื่องกว่า 7 ปี เดิมมูลนิธิฯ ได้ใช้หินบดเททับเพื่อให้พื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับ แต่ด้วยลักษณะดินที่เป็นดินทราย ทำให้หินฝังลงไปอยู่ใต้ดินทรายเรื่อยๆ ซึ่งเป็นอุสรรคในการทำกิจกรรมเนื่องจากมีสภาพชื้นแฉะและน้ำนองในหน้าฝน และมีฝุ่นฟุ้งกระจายในหน้าแล้ง และไม่สามารถรองรับจำนวนคนที่มากขึ้นทุกๆปี มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาจึงขอรับบริจาคอิฐตัวหนอน เพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาข้างต้น เพื่อให้พื้นที่เหมาะสมแก่การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อไป
โดยท่านสามารถบริจาคอิฐในราคาก้อนละ 20 บาท (รวมค่าทราย ค่าปรับพื้น ค่าอาหารและน้ำดื่มของนักจิตอาสา) 1. ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เลขที่บัญชี : 0202 5722 7312 2. ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เลขที่บัญชี : 438 2 55293 5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา (ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา) 0816000180 และ นายลิขิต จันทร์แก้ว (ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา) 0968142296