ค่ายเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

ประมวลภาพกิจกรรม “ค่ายเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล ละชายฝั่ง” ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2562 โดยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตและคณะอาจารย์เข้าร่วมนับ 107 ชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งต่อไป