งานมอบรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกาา ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 15 รางวัล แยกเป็นบุคคล 13 รางวัล และองค์กรและกิจกรรม อีก 2 รางวัล จาก ฯพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง