งานมอบรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม เวลา 13.0 น.ที่ผ่านมา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมอบรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่2 ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีผู้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยจัดที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร และมีภาคีเครือข่ายและผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2559 เดินทางมาให้กำลังใจผู้รับรางวัลในปีนี้หลายคน รวมทั้งผู้ที่สนใจและผู้ติดตามมาให้กำลังผู้รับรางวัลหลายชีวิตร่วมงานมอบรางวัลในครั้งนี้ ทั้ง นายสุธี มากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ให้โอวาทเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับรางวัลและผู้ที่เข้าร่วมงานถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้รับรางวัล ก่อนที่จะเดินทางกลับ