งานมอบรางวัล “ผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดงานพิธีมอบรางวัล “ผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562” ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมีท่าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานและให้เกียรติมอบรางวัล คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ๔ สาขา จำนวน ๑๓ คน เป็นผู้ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเข้มแข็ง ได้รับเกียรติการสลักโล่ลงนามโดยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียติและขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางและเข้มแข็งขึ้น ตลอดจนสร้างกระแสเพื่อให้คนเกิดความตระหนักและอุดมการณ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนอย่างสูงสุด