ทีมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ และวันวิสาขบูชาโลก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ และวันวิสาขบูชาโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างแรงจูงใจ พร้อมเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน