ประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 2561” (The National Conference of Environmental Studies 2018)

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม “การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 2561” (The National Conference of Environmental Studies 2018) งานวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 เริ่มรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 
ท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

https://sites.google.com/view/nces2018 หรือทาง facebook page : มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข 0643432933,0816000180