ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 25 มิถุนายน 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามวันเวลาทำการ โดยไม่เสียค่าสมัคร

สอบถามโทร: 081 6000 180 (รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา)