ฟุตบอล 7 คนการกุศล เพื่อสบทบทุนการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมศึกษา

18 มีนาคม 2560 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คนการกุศล เพื่อสมทบทุนการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ สนามหญ้าเทียม Major Arena มหาสารคาม โดยมีทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันจากหลากหลายหนวยงาน โดยรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด สมทบทุนการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมศึกษา