รดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย 2562

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดงานรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้น ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ้านศรีวิลัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีคณะกรรมการผู้ก่อการ และคณะทำงาน รวมทั้งคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อมาร่วมงาน โดยมีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวตามลำดับอาวุโส อันเป็นวัฒนธรรมที่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษายึดถือปฏิบัติโดยตลอดมา การละเ่ล่นรดน้ำตามประเพณีสงการนต์ ดนตรีเพื่อสิ่งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างสนุกสนาน