1 กันยายน “วันสืบ นาคะเสถียร”

วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานวันรำลึก “สืบ นาคะเสถียร” เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อยกย่องผู้เสียสละ และสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้นำด้านจิตวิญญาณสิ่งแวดล้อมในปี 2562 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดงานขึ้น ณ สำนักงานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 420 ชีวิต ได้ร่วมกันจุดเทียนและร่วมกันรำลึกถึงผู้นำด้านจิตวิญญาณ “สืบ นาคะเสถียร”

และนอกจากนี้ ทุกคนภายในงานยังได้ร่วมกันแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม หนึ่งในคณะกรรมการผู้ก่อการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโอกาสเกษียนอายุราชการ โดยในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้ข้อต่อแขน ตามธรรมเนียมอีสานดั้งเดิม และร่วมกันมอบของที่ระลึก