ขอแสดงความยินดีกับประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ขอแสดงความยินดี อย่างสูงยิ่งกับ รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวาระครบรอบ 51 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2562 ขอชื่นชมยินดีอย่างยิ่งกับการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าครั้งนี้