ทีมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษายทีมให้กำลังใจนักจิตอาสามูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทีมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา นำโดย รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา (ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้เดินทาง ร่วมฌาปณกิจศพ คุณตาโฮม คงประสิทธิ์ คุณตาของคุณ นิอร เจริญพร นักจิตอาสามูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ได้เสียชีวิตเนื่องจากโรคชรา โดยทางทีมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสีย และขอเป็นกำลังใจ มา ณ โอกาสนี้