ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ในโอกาสได้รับรางวัล “อาสาสมัครไทยดีเด่น 2564 “

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “อาสาสมัครไทยดีเด่น” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2564 (International Voluneer Day) 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งนับเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจในการทำงานด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานจิตอาสาสิ่งแวดล้อมมายาวนาน