มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นับเป็นวันดีที่ทางมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้นำพาคณะนิสิตจิตอาสา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว ณ บ้านนามูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ได้ปักดำและดูแลตามแนวคิดเกษตรกร 365 วัน บนผืนนาราว 2 ไร่เศษ ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม คือการใช้เคียวเกี่ยวข้าว ได้บรรยากาศและสร้างการเรียนรู้แก่นิสิตจิตอาสาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ข้าวทั้งหมดจะถูกเก็บขึ้นไปกองรวมกันบนลานนวดข้าว (เอาข้าวขึ้นลาน) และนวดด้วยกรรมวิธีดั่้งเดิมคือการใช้ไม้ฟาดข้าว และมีกำหนดการในการฟาดข้าว (ตีข้าวของคนลาวอีสาน) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้