มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา จับมือ อารีมิตร เอ็มจี และภาครัฐ จัดกิจกรรมปลูกป่า

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ บริษัท อารีมิตร เอ็มจี จังหว้ดมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการ อารีมิตร เอ็มจี พลังขับเคลื่อนชุมชน กิจกรรมปลูกป่าสาธารณะ ณ พื้นที่โครงการสวนป่ามูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีผู้สนใจเป็นนิสิต ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมจำนวนมาก โดยภายในโครงการมีกิจกรรมปลูกป่ากว่า 500 ต้น กิจกรรมชิงรางวัล และกิจกรรมนันทนาการสนุกสนานในรูปแบบ New Nomal อีกมากมาย นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง