มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านดินดำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ทีมจิตอาสามูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา นำโดย รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา และ พ.ต.ท.ดร.เดช นิมิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนบ้านดินดำ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งน้ำได้เอ่อแม่น้ำชีเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนทั้งชุมชนกว่า 1-2 เมตร ซึ่งได้สนับสนุนรถ เรือ และกำลังคนช่วยเหลือในการนำกระสอบทรายกั้นน้ำ ขนย้ายสิ่งของ และช่วยเหลือในการสัญจร พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปพร้อมๆกัน