มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ มมส. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขอสนับสนุนบุคลากร รถยนต์ และเรือ เพื่อช่วยเหลือนิสิตและประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.ท่าขอนยาง และ ต.ขามเรียง ซึ่งเป็นพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีนิสิตและประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น โดยได้ลงพื้นที่มอบอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 800 ชุด โดยได้รับความอนุเคราะห์จัดทำข้าวกล่องจาก ท่านผอ.และ โรงครัว ร.ร.สาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (อธิการบดี) รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา (ประธานสภาคณาจารย์)(ประธานมูลนิธิฯ) นำทีมงานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือนิสิต และประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านและหอพัก พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติ