มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ มมส. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้สนับสนุนบุคลากร รถยนต์ และเรือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือนิสิตและประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.ท่าขอนยาง และ ต.ขามเรียง โดยได้ลงพื้นที่มอบอาหารและเครื่องดื่มเป็นวันที่ 2 จำนวน 500 ชุด โดยได้รับความอนุเคราะห์จัดทำข้าวกล่องจาก ท่านผอ.และ โรงครัว ร.ร.สาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (อธิการบดี) รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา (ประธานสภาคณาจารย์)(ประธานมูลนิธิฯ) นำทีมงานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือนิสิต และประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านและหอพัก พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤติ