สร้างแนวคิดแห่งวิถีอีสาน

ทีมงานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา นำโดยท่าน รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา นำทีมงานสายสูบวิทยา (Fee Chanel) ในสังกัดมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ทำกิจกรรมวันพัก ด้วยกิจกรรมสูบน้ำจับปลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อุไรวรรณ พรายมี (เจ้าของสถานที่) หนึ่งในทีมงานมอบบ่อน้ำปลายนาให้ทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางวิถีชีวิตของคนอีสานในช่วงหน้าแล้ง การหาอยู่หากินที่สร้างความสนุกสนานสามัคคี สร้างการแบ่งปัน และแฝงด้วยภูมิปัญญา ซึ่งทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่าน จะสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย และหลายท่านคงอย่ากทำกิจกรรมเหล่านี้ในวันหยุดที่ใกล้มาถึงนี้