ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 8 ถนนมหาสารคามวาปีปทุม บ้านศรีวิลัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 E-mail: fee.sarakham@gmail.com โทร 081 – 6000180 และ 064 – 3132933