รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560

ผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560
          มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม 5 สาขา จํานวน 12 คน บัดนี้ได้ผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเชิญรับรางวัลจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร