รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561
          มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ๕ สาขา จํานวน ๑๕ คน บัดนี้ได้ผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเชิญรับรางวัลจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร