โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 9-10 กุมภาพันธ์ 2560


วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครวการอบรมเชิงปฎิบัติการ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยร่วมกิจกรรมกันระหว่างนักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ชั้น ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 193 คน และ อสม.ตำบลบ้านดู่และ อสม.ตำบลขี้เหล็ก จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด